Venkovní kamenný koberec


Venkovní kamenný koberec

Kamenný koberec venkovní plochy 

Kamenné koberce, pro venkovní ploch, jsou základním a nosným jádrem všech trhů s kamennými koberci po celém světe. Jedná se o nejprodávanější systém v rámci kamenných koberců i přesto, že jsou na něj kladené největší nároky na materiál, životnost i bezpečnost.

Systémy kamenných koberců, pro venkovní plochy, musí zvládnout extrémní povětrnostní podmínky, rozdíly teplot, objemové změny, dokonce i velice vysoké odolnosti v rámci mrazuvzdornosti, obrusuvzdornosti, protiskluznosti a především UV stabilitě.

Kamenné koberce, pro venkovní plochy, jsou vyrobeny a primárně určeny pro využití, jako dekorativní kamenné pochozí vrstvy, venkovních zpevněných ploch.

Jedná se především o úpravu kolem bazénu, na terasu, na zahradní a okapové chodníčky, schody, sokly, chodníky u domu, příjezdy ke garážím atd., tedy na téměř všechny venkovní plochy.

Kamenný koberec, pro venkovní plochy, je zpravidla směsí přírodních nebarvených kamenů – říčních, nebo mramorových oblázků, pojených specializovanými UV stabilním pojivem na bázi epoxidu, nebo polyuretanu.

Kamenný koberec, se pokládá na pevný a stabilní podklad, jako bezespárá povrchová úprava s vynikajícími protiskluznými a drenážními vlastnostmi. Na plochách se tedy netvoří kaluže a jsou tak bezpečnější. Kamenné koberce, jsou tedy vhodné především pro ploch u bazénů, na terasách, balkónech, schodech atd. Schopnost materiálu vyrovnat podklad a bez problémů opsat jakýkoli tvar, jej činí naprosto univerzálním, pro nepřeberné typy realizací.

V nedávné době, se na trhu objevili i pokusy o pokládku kamenného koberce na pouze zhutněný podklad, což není zcela vhodné řeční. U zhutněných podkladů, dochází vlivem pohybu země, především v rámci zimního období, k rozpínání a vlnění, což kamenný koberec velice špatně snáší a dochází u něj k rozlámání, popraskání a dalším těžko opravitelným poruchám.

Už v rámci našeho běžného ročního období, dochází u kamenných koberců uložených pouze na zhutněný podklad, k velkým nezvratným problémům, a tak není pokládka na zhutněný podklad vhodná.

U specializovaných systémů, které se na Českém trhu objevují, je částečně pohyb podloží eliminují, je zde však velká nevýhoda v oblasti financí. Často je daleko levnější udělat nový betonový základ, pro kamenný koberec než využít specializovaného systému, pro pokládku na zhutněné podloží.

vzory kamenný koberec Riverstone

fotogalerie kamenný koberec Riverstone

V nedávné době, se na trhu objevili i pokusy o pokládku kamenného koberce na pouze zhutněný podklad, což v našich podmínkách není zcela vhodné řeční. U zhutněných podkladů, dochází vlivem pohybu země, především v rámci zimního období, k rozpínání a vlnění, což kamenný koberec velice špatně snáší a dochází u něj k rozlámání, popraskání a dalším těžko opravitelným poruchám.

I když pomineme zimu a vzdouvání zeminy díky mrazům, už v rámci našeho běžného ročního období, dochází u kamenných koberců uložených pouze na zhutněný podklad, k velkým nezvratným problémům, a tak pokládka na zhutněný podklad vhodná není.

Některé specializované systémy, které se na Českém trhu objevují, dokáží částečně pohyb podloží eliminovat, je zde však velká nevýhoda a to v oblasti financí. Právě proto velice často je ekonomičtější a dlouhodobě přínosnější, udělat nový betonový základ, pro kamenný koberec, než využít specializovaného systému, pro pokládku na zhutněné podloží.

Podívejte se také na kamenný koberec do interiéru, nebo na kamenný koberec na stěnu