Kamenný koberec Riverstone


Co to je kamenný koberec

Kamenný koberec je směs pojiva a kameniva. To již všichni víme, co však již ví málo kdo, že míchání pryskyřice, lépe řečeno epoxidové pryskyřice s kamenem, se používá od 60. let. Tehdy se začaly používat směsi kameniva, nebo písku s epoxidovou pryskyřicí, nazývané plast betony, a plast malty.

Od 80. let se používají tzv. drenážní systémy, hlavně v mostním stavitelství, jako drenážní systém pro odvod vody z mostovky. Tento materiál, je nejvíce podobný dnešnímu kamennému koberci, tak jak jej známe.

V průběhu let, se vytvořili různé varianty kamenných koberců, především kamenný koberec pro venkovní plochy a kamenný koberec do interiéru. Dnes můžeme najít specializované kamenné koberce, pro aplikaci ve venkovních prostorech, ve vnitřních prostorech, ale také stěrkové systémy na stěnu. Stěrkové systémy na svislé plochy, jsou materiály, které jsou v historii kamenných koberců, zcela nové a jejich první použití se datuje do roku 2009, kdy firma Riverstone začala v rámci svých realizací, připravovat specializované pojivo, právě, pro aplikaci kamenných koberců na stěny. Po několika nezdarech vznikl ucelený systém kamenného koberce na stěnu.

Kamenný koberec je směsí několika složek s přesným poměrem.

Pojivo

Pojivo pro kamenné koberce, se z 90% používá epoxidová pryskyřice. Jsou na trhu vysoce kvalitní se skvělými vlastnostmi UV stability, pevnostmi i odolností proti povětrnostním vlivům. Jsou k dostání také pojiva „běžná“, pro kamenné koberce, cenově dostupnější, bohužel s větší schopností žloutnutí a nízkou odolností, povětrnostním vlivům, ne v interiéru, bez odolnosti vůči úklidovým prostředkům, či bez možnosti prokázat obsah a uvolňování zdravotně závadných látek. Ti, kdo chtějí opravdu šetřit, sáhnou po „obyčejném“ epoxidu, tedy epoxidu, který je určen například na průmyslové podlahy, laminování, či zalévání. Pro kamenný koberec, jsou tyto epoxidy nevhodné.

Kamenivo

Díky využití přírodních kamenů, je u kamenných koberců, zajištěná dlouhověká stabilita barev, a to i při rozlomení, či obroušení kamene. Uměle barvené kameny velice rychle ztrácejí, díky povětrnostním vlivům, sytost svých barev. Dokonce během několika měsíců (cca 24 měs.), ztrácejí svou barvu zcela (svůj umělý barevný obal). Už jen díky běžnému provozu, dojde k obroušení vrchní vrstvy pojiva, které kamenivo chrání a barva je pryč. To samé se stane, při zlomení kamene. Ukáže se nevzhledný černý, nebo šedý kámen. Tyto kameny jsou většinou pochybné kvality a neznámého původu. V kamenném koberci nemají co dělat. Když vemene v úvahu, že se velice rychle ničí, obrušují, zvětrávají, uvědomíte si příčinu proč se začne se celý systém rozpadat.

Penetrace

Je důležitou součástí celého systému kamenného koberce. V případě, že zvolíte špatnou penetraci, nebo pokládku bez penetrace, vždy se připravte na to, že se jedná o chybné řešení, které se vám vrátí v podobě problémů.

Co to je špatná penetrace?
Chybná penetrace, je taková, kdy zvolíte materiály na jiné chemické bázi, jako jsou polyuretany, nebo akryly.
Vhodnou penetrací, jsou epoxidové penetrační pryskyřice, které jsou velice tekuté. Velmi dobře penetrují do podkladu, a zároveň jej uzavřou to platí POUZE pro interiér
Vhodnou penetrací pro exteriér, je paropropustná penetrace na bázi epoxidu. Ta uzavře povrch proti vsakování povrchové vody z podkladu, nechá jej však otevřený pro vodní páry z vystupující z podkladu ven. Nedojde tak k porušení struktury podkladu a odtržení kamenného koberce (od mrznutí).

Podklad

I přesto, že podklad zmiňuji, až na konci. Jde o nejdůležitější bod, při plánování kamenného koberce. Kvalita podkladu, je přímo úměrná životnosti a následným problémům s kamenným kobercem.

Tedy, čím je podklad pod kamenný koberec kvalitnější, soudržnější a správně připravený. Tím je životnost vaší investice a životnost celého kamenného koberce delší. Pod pojmem kvalitní podklad, také rozumíme kvalitu jeho přípravy, pod kamenný koberec. Tedy bezprašnost, odstranění cementových kalů z povrchu, dodržení dilatací, správný výběr hydroizolace atd. Drobná investice do kvalitní a správné přípravy podkladu, pod kamenný koberec, se Vám více násobně vrátí v dlouholetém bezstarostném užívání si skvělého bezpečného, zdravého a designového bydlení.

Kamenný koberec na stěnu

je stěrkový systém složený z kameniva a specializované pryskyřice, která umožňuje nanášet kamenné koberce
na stěnu i strop a to POUZE pomocí hladítka, bez nutnosti používání bednění

Venkovní kamenný koberec

Kamenné koberce pro venkovní ploch, jsou základním a nosným jádrem všech trhů s kamennými koberci po celém světe.
I přesto, že jsou na něj kladené největší nároky na materiál, životnost i bezpečnost, jedná se o nejvíce prodávaný systém v
rámci kamenných koberců

Kamenné koberce do interiéru

Kamenné koberce, do interiéru, pro vnitřní plochy, jsou logickou návazností na systémy kamenných koberců,
pro exteriér. Jde o druhou nejčastěji prodávanou komoditu v rámci kamenných koberců, kde hlavní roly
hraje zdravotní bezpečnost a design
.